Liselotte Schoo Fotografie gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

 

Persoonsgegevens

U persoonsgegevens kunnen bij mij terecht komen als u het contactformulier op mijn website invult,  informatie bij mij opvraagt of als u mij een opdracht geeft om foto’s, een reportage of een fotoboek te maken. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u mijn website bezoekt.

 

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van mijn dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor mij niet mogelijk om voor u een opdracht uit te voeren. Voor onder andere de volgende doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt:

 

  • Het maken van foto’s en reportages;
  • Het opsturen van foto’s of fotoboeken;
  • De inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
  • Evaluatie van evenementen en dienstverlening;
  • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De toegang is afgeschermd voor derden door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u mijn website bezoekt. De cookies worden gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

 

Daarnaast kan ik gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maak ik gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser.

 

Andere websites

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken: Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Door deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Termijn

Uw gegevens worden zolang als nodig bewaart voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

 

Uw rechten en vragen

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@liselotteschoo.nl.

 

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

 

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Liselotte Schoo Fotografie (KvK-nummer 50756087) gevestigd te Den Burg aan het adres Beatrixlaan 44, 1791 GC Den Burg.